HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Home

De lezing door Jenö Sebök op 21 maart 2020 gaat vanwege de corona problemen niet door. Nader bericht volgt.
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze beslissing.
“Wetenschappelijk bewezen?”

Talrijke beweringen over zaken die goed voor ons zouden zijn, worden voorzien van de bemerking dat de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond. We treffen dat etiket ook regelmatig aan op yoga, mindfulness, en bepaalde alternatieve geneeswijzen. En dat niet alleen in nieuwetijds “vakbladen”, maar ook in gerenommeerde tijdschriften. Terwijl niet aan alle vereisten voor betrouwbaar onderzoek werd voldaan, worden opmerkingen over het wetenschappelijk karakter op die manier tot absolute waarheid verheven. Zulke beweringen duiden erop dat de wetenschap achteruit is gegaan en minder betrouwbaar is geworden.

Wees hier voorzichtig mee, er bestaat helaas veel quasiwetenschap, ook aan universiteiten. Wat nog een graadje erger is, zijn de vele taboes waar je als wetenschapper vanaf moet blijven. 

In Elsevier Weekblad verscheen eind 2018 een helder artikel van Syb Wynia over deze materie: “Bij open samenleving horen geen taboes”
 

 
Nieuw    :        De Gendermens van de Nieuwe Tijd 
                             
                       
Wat drijft de islamisten?
                     
                       
Christen en Mindfulness

                        Wat is Reiki ?                                         

Mindfulness, past dat wel bij christenen ? 

We besteden als Stichting Sense al jaren aandacht aan het fenomeen Mindfulness. Het belooft ons leven gelukkiger, minder gehaast en minder stressvol  te maken. Maar is het inderdaad effectief? En hoe werkt het uit op onze geest en psyche? Zijn in dit soort cursussen of therapieën enkel psychologische processen werkzaam, of zijn er ook andere dimensies in ’t geding? Is het verkapt boeddhisme en waarom worden mogelijke schadelijke gevolgen zoals jarenlange psychiatrische problemen verzwegen?


Uitgebreide samenvatting van onze lezing Christen en Mindfulness op 9 juni 2018
 

Nummer 1 : op deze website : Yoga, feiten en achtergronden

Nummer 2 : Berichten uit de Media

Nummer 3 : Van New Age naar Nieuwe Spiritualiteit en verder ....

Nummer 4 : Christelijke mystiek, esoterisch of bijbels?

Yoga in het Westen

 
In reactie op de westerse christelijke zending, begon het Oosten tegen het einde van de 19e eeuw hun gedachtegoed naar het westen te exporteren. Als belangrijkste voertuig van hun denken kozen zij voor yoga. De resultaten daarvan zijn succesvol te noemen, yoga is onder het mom van gymnastiek en ontspanningsoefeningen diep in de westerse samenleving doorgedrongen. In ons veelgeprezen artikel 'Yoga, feiten en achtergronden' leest u dat het heel wat meer is dan zomaar wat gymnstiek. 
 
Wij hebben wij niets tegen gymnastiek en ontspanningsoefeningen, wel tegen de boodschappen en filosofieën die de meeste yogadocenten geleidelijk bij u laten binnensijpelen. Vaak wordt dan verteld dat het zaken zijn die niet ingaan tegen het christendom, maar uw christelijk geloof juist zullen verrijken. De praktijk bewijst anders, want als u hun denken aanneemt, verschuift het uwe naar tegengestelde oosterse mensbeelden, godsbeelden en verlossingsbeelden. Dat gaat heel geleidelijk. Wij roepen u op nuchter en waakzaam te zijn en er beter gewoon niet aan te beginnen. Die denkbeelden lijken interessant, maar zijn stuk voor stuk onverenigbaar met het christelijke gedachtengoed en wrikken u juist los van de basis van uw christelijk geloof. Kijk maar om u heen hoe bijvoorbeeld familieleden werden weggezogen naar zogenaamde "dogmavrije" religies, die op den duur juist veel meer vormendienst en wetticisme van hen gingen eisen en hen de vrijheid die zij in Christus hadden ontfutselden. Yoga betekent letterlijk: juk. Denk aan de erbarmelijke omstandigheden waar deze religies in hun landen van herkomst toe geleid hebben. Ook over de vreedzaamheid van die godsdiensten wordt ons in het Westen een rad voor ogen gedraaid.

Overigens bestaan er vele lichaams- en denksporten en goede christelijke meditatievormen die een overtreffend alternatief voor yoga bieden. Wat je van ver haalt, is gewoon niet altijd beter .... !
 

Wanneer dan de Zoon (Jezus) u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen

Laten wij de belijdenis van wat wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw
Geestelijk onderscheiden

De achilleshiel van vele kerken en gemeenten

 

In de laatste 50 jaar is een ernstige nalatigheid onze kerken en gemeenten binnengeslopen. Die nalatigheid bestaat eruit, dat nieuwe opvattingen, gebeurtenissen en trends nauwelijks meer aan Gods Woord getoetst worden. Is dat uit gemakzucht, of misschien wel uit angst voor interne problemen?

Voorbeelden te over: yoga, mindfulness, alternatieve geneeswijzen, het transhumanisme, de vraag of Allah en God dezelfde zijn, etc.... Dat zijn toch zaken waar je als gemeentelid op de één of andere manier mee te maken krijgt, als je er al niet mee van doen hebt.
Als je de geestelijke achtergronden van die verschijnselen en gebeurtenissen toetst, dan bots je al gauw op breed geaccepteerde waarden als de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, die als je er goed naar kijkt echter in strijd zijn met Gods Woord.

Veel gelovigen staan niet stil bij de oproep van Jezus en de apostelen om waakzaam te zijn en de geesten te toetsen. Welbeschouwd schieten kerken en gelovigen hier al decennia in te kort. Getoetst aan Gods Woord is ook de oecumene een verkeerde beweging met daarin botsende geloofsopvattingen.
Oproepen om verschijnselen en geesten te toetsen aan het Woord en om valse profeten en dwaalleraren te ontmaskeren vinden we op veel Schriftplaatsen:
 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen (1 Johannes 4:1). 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn (Mattheüs 7:15). Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1.Timotheüs 4:1).  

Dwaalleren ontstaan niet zomaar in de fantasie van mensen. In de Bijbel staat duidelijk dat dwaalleren worden geïnspireerd door geestelijke machten.
Als men zich in kerken en gemeenten niet aan het Woord van God houdt, dan kan dat het eeuwige leven kosten van mensen die valse leringen geloven. Niet voor niets is de Here Jezus in Mattheüs 23 woedend op de schriftgeleerden en farizeeën die door verkeerde leringen het Koninkrijk dreigen te sluiten voor gelovigen: 

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Tenslotte, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat er in een gemeente of kerk geleerd wordt ligt bij de kerkenraad (incl. predikant) en oudsten en niet bij een synode of wat voor overkoepelende organisatie dan ook. Mijn gebed is dat de Here geestelijk zicht geeft op deze werkelijkheden en door de Heilige Geest onderscheid van geesten zal schenken aan gelovigen in gemeenten en kerken.

Naar het complete artikel >>>
Onze organisatie zoekt nog enkele medewerkers op vrijwillige basis:


1. Een jong aspirant bestuurslid, christen, met belangstelling voor ons werkveld en/of communicatieve talenten

2. Een netwerker om ons onderwijsprogramma en de lezingencyclus te promoten bij kerken en organisaties.

Heeft u visie voor ons werk, reageer dan naar :
  
info@stichting-sense.nl
'SENSE' staat voor 'Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie'. Zij is een dienstverlenende instelling die kerken en christenen kennis en toerustings-mogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

Voorbehoud: de meningen van de auteurs van de artikelen en lezingen op deze website corresponderen niet altijd volledig met de standpunten van Stichting 'SENSE'. Ook kan niet ingestaan worden voor de juistheid van alle inhoudelijke gegevens


Privacy Verklaring

wie zijn wij
folder
download folder
contact
giften
ANBI Gegevens
Privacy Verklaring
Favoriete links