HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Home


Maak kennis met ons werk, zie de folder
 

Nodig ons uit voor een seminar of lezing of vraag onze nieuwsbrief aan

 
 Mindfulness, past dat wel bij christenen ?

We besteden als Stichting Sense al jaren aandacht aan het fenomeen Mindfulness. Het belooft ons leven gelukkiger, minder gehaast en minder stressvol  te maken. Maar is het inderdaad effectief? En hoe werkt het uit op onze geest en psyche? Zijn in dit soort cursussen of therapieën enkel psychologische processen werkzaam, of zijn er ook andere dimensies in ’t geding? Is het verkapt boeddhisme en waarom worden mogelijke schadelijke gevolgen zoals jarenlange psychiatrische problemen verzwegen?

Uitgebreide samenvatting van onze vorige lezing Christen en Mindfulness op 9 juni 2018
Dalai Lama

In het kader van de op 15 augustus startende TV Serie "van Dis en de Dalai Lama" en het komende bezoek van de laatste aan ons land plaatsen wij nogmaals een link naar de in 2002 aan hem gestelde, onbeantwoord gebleven 8 vragen

8 vragen aan de 14e Dalai Lama (2002) - De familie van de demonische slangen


Elders op deze website vindt u een aantal artikelen die geheel of deels aan het Tibetaanse boeddhisme raken


het Tibetaanse Boeddhisme en de rol van de Dalai Lama (2009)

Naar Tibet en weer terug — van Dalai Lama naar Jezus Christus 

 
 

Nummer 1 : op deze website:  YOGA, meestal meer dan gymnastiek

Nummer 2 : Het Tibetaanse boeddhisme en de rol van de Dalai Lama

Nummer 3 : Van new age naar nieuwe spiritualiteit en verder ....

Nummer 4 : Reuzen
Geestelijk onderscheiden

De achilleshiel van vele kerken en gemeenten

In de laatste 50 jaar is een ernstige nalatigheid onze kerken en gemeenten binnengeslopen. Die nalatigheid bestaat eruit, dat nieuwe opvattingen, gebeurtenissen en trends nauwelijks meer aan Gods Woord getoetst worden. Is dat uit gemakzucht, of misschien wel uit angst voor interne problemen?

Voorbeelden te over: yoga, mindfulness, alternatieve geneeswijzen, het transhumanisme, de vraag of Allah en God dezelfde zijn, etc.... Dat zijn toch zaken waar je als gemeentelid op de één of andere manier mee te maken krijgt, als je er al niet mee van doen hebt.
Als je de geestelijke achtergronden van die verschijnselen en gebeurtenissen toetst, dan bots je al gauw op breed geaccepteerde waarden als de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, die als je er goed naar kijkt echter in strijd zijn met Gods Woord.

Veel gelovigen staan niet stil bij de oproep van Jezus en de apostelen om waakzaam te zijn en de geesten te toetsen. Welbeschouwd schieten kerken en gelovigen hier al decennia in te kort. Getoetst aan Gods Woord is ook de oecumene een verkeerde beweging met daarin botsende geloofsopvattingen.
Oproepen om verschijnselen en geesten te toetsen aan het Woord en om valse profeten en dwaalleraren te ontmaskeren vinden we op veel Schriftplaatsen:
 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen (1 Johannes 4:1). 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn (Mattheüs 7:15). Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1.Timotheüs 4:1).  

Dwaalleren ontstaan niet zomaar in de fantasie van mensen. In de Bijbel staat duidelijk dat dwaalleren worden geïnspireerd door geestelijke machten.
Als men zich in kerken en gemeenten niet aan het Woord van God houdt, dan kan dat het eeuwige leven kosten van mensen die valse leringen geloven. Niet voor niets is de Here Jezus in Mattheüs 23 woedend op de schriftgeleerden en farizeeën die door verkeerde leringen het Koninkrijk dreigen te sluiten voor gelovigen: 

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Tenslotte, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat er in een gemeente of kerk geleerd wordt ligt bij de kerkenraad (incl. predikant) en oudsten en niet bij een synode of wat voor overkoepelende organisatie dan ook. Mijn gebed is dat de Here geestelijk zicht geeft op deze werkelijkheden en door de Heilige Geest onderscheid van geesten zal schenken aan gelovigen in gemeenten en kerken.

Naar het complete artikel >>>


 

Het christendom in Nederland en Europa is springlevend, alleen is het niet Europees meer 

Voor ons is het geen nieuws meer, het gonsde al een aantal jaren rond, maar blijkbaar las iedereen er overheen, wilde het niet zien, wilde het niet weten. Tegen alle aannames in, telde Europa 5 jaar geleden al 26 miljoen christelijke immigranten tegen 12 miljoen moslims. Nederland telt 1,3 miljoen christelijke immigranten.

Waarom werd dit in ons land niet opgemerkt? De seculieren willen sowieso niet aan dit nieuws, het past niet in hun model en wordt dus al lange tijd verzwegen. Links-Nederland deed niets liever dan christenen bashen en moslims vertroetelen. Terwijl het nieuws extreem-rechts van haar krachtigste wapen, de moslim-tsunami. zou beroven.

Waarom nog meer niet opgemerkt? Dagblad Trouw neemt waar dat die broeders en zusters op ongebruikelijke uren de leeglopende traditionele kerken vullen. Zelf zien we hen ook vaak in scholen, wijkcentra, oude bioscopen en verlaten bedrijfsgebouwen samenkomen. Maar nemen we hen wellicht ook niet minder waar omdat zij zich door hun gedrag positief onderscheiden en maatschappelijk sneller integreren dan andere immigranten?

Bronnen:

Een nieuw christelijk élan in de Lage Landen? (Clingendael 12 sept. 2017)
Hoog tijd dat we de secularisatiebril afzetten (Trouw 20 aug. 2017)

Er zijn minder moslims dan de Nederlander denkt (Trouw 15 dec. 2016)
Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen! (Flip van Dyke maart 2016) 

Nieuw    :         Christen en Mindfulness  (lezing van 9 juni 2018) 

                         Geestelijk onderscheiden

                         Hybriden en transhumanen 

                         Wat is Reiki ?                                                            

                            Hoe onderscheiden we occultisme 
          Onze organisatie zoekt nog enkele medewerkers op vrijwillige basis:

1. Een jong aspirant bestuurslid, christen, met belangstelling voor ons werkveld en/of communicatieve talenten

2. Een netwerker om ons onderwijsprogramma en de lezingencyclus te promoten bij kerken en organisaties.

Heeft u visie voor ons werk, reageer dan naar :
  
info@stichting-sense.nl

Maak kennis met ons werk, zie de folder

Nodig ons uit voor een seminar of lezing of vraag onze nieuwsbrief aan
 


'SENSE' staat voor 'Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie'. Zij is een dienstverlenende instelling die kerken en christenen kennis en toerustings-mogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

Voorbehoud: de meningen van de auteurs van de artikelen en lezingen op deze website corresponderen niet altijd volledig met de standpunten van Stichting 'SENSE'. Ook kan niet ingestaan worden voor de juistheid van alle inhoudelijke gegevens


Privacy Verklaring


wie zijn wij
folder
download folder
contact
giften
ANBI Gegevens
Privacy Verklaring
Favoriete links