HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Home


Nieuwe lezing op 16 februari 2019

Wat drijft de islamisten

Elf september 2001 ligt al bijna 20 jaar achter ons, maar staat ons als 9/11 nog vers op het netvlies geprent. Namen als Al Qaida en ISIS prijken dagelijks op de voorpagina’s. Ze hebben een ideologie die ze nastreven, maar hun daden worden toch vooral gekleurd door een diepe haat tegen de Joden en het Westen. Ze inspireren Arabische moslims tot onmenselijke terreurdaden  ......  lees verder 


 

 Maak kennis met ons werk, zie de folder 

Nodig ons uit voor een seminar of lezing of vraag onze nieuwsbrief aan

Actueel : Ufo's, Aliëns en de Bijbel
 Mindfulness, past dat wel bij christenen ?

We besteden als Stichting Sense al jaren aandacht aan het fenomeen Mindfulness. Het belooft ons leven gelukkiger, minder gehaast en minder stressvol  te maken. Maar is het inderdaad effectief? En hoe werkt het uit op onze geest en psyche? Zijn in dit soort cursussen of therapieën enkel psychologische processen werkzaam, of zijn er ook andere dimensies in ’t geding? Is het verkapt boeddhisme en waarom worden mogelijke schadelijke gevolgen zoals jarenlange psychiatrische problemen verzwegen?

Uitgebreide samenvatting van onze lezing Christen en Mindfulness op 9 juni 2018
N
ieuw    :         Antieke zeekaarten, getuigen van een oude beschaving

                         Christen en Mindfulness  

                         Geestelijk onderscheiden

                         Wat is Reiki ?                                                            

                            Hoe onderscheiden we occultisme
Yoga in het Westen
 
In reactie op de westerse christelijke zending, begon het Oosten tegen het einde van de 19e eeuw hun gedachtegoed naar het westen te exporteren. Als belangrijkste voertuig van hun denken kozen zij voor yoga. De resultaten daarvan zijn succesvol te noemen, yoga is onder het mom van gymnastiek en ontspanningsoefeningen diep in de westerse samenleving doorgedrongen. In ons veelgeprezen artikel 'Yoga, feiten en achtergronden' leest u dat het heel wat meer is dan zomaar wat gymnstiek. 
 
Wij hebben wij niets tegen gymnastiek en ontspanningsoefeningen, wel tegen de boodschappen en filosofieën die de meeste yogadocenten geleidelijk bij u laten binnensijpelen. Vaak wordt dan verteld dat het zaken zijn die niet ingaan tegen het christendom, maar uw christelijk geloof juist zullen verrijken. De praktijk bewijst anders, want als u hun denken aanneemt, verschuift het uwe naar tegengestelde oosterse mensbeelden, godsbeelden en verlossingsbeelden. Dat gaat heel geleidelijk. Wij roepen u op nuchter en waakzaam te zijn en er beter gewoon niet aan te beginnen. Die denkbeelden lijken interessant, maar zijn stuk voor stuk onverenigbaar met het christelijke gedachtengoed en wrikken u juist los van de basis van uw christelijk geloof. Kijk maar om u heen hoe bijvoorbeeld familieleden werden weggezogen naar zogenaamde "dogmavrije" religies, die op den duur juist veel meer vormendienst en wetticisme van hen gingen eisen en hen de vrijheid die zij in Christus hadden ontfutselden. Yoga betekent letterlijk: juk. Denk aan de erbarmelijke omstandigheden waar deze religies in hun landen van herkomst toe geleid hebben. Ook over de vreedzaamheid van die godsdiensten wordt ons in het Westen een rad voor ogen gedraaid.

Overigens bestaan er vele lichaams- en denksporten en goede christelijke meditatievormen die een overtreffend alternatief voor yoga bieden. Wat je van ver haalt, is gewoon niet altijd beter .... !
 

Wanneer dan de Zoon (Jezus) u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn (Joh. 8 vs 36)

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5 vs 1)

Laten wij de belijdenis van wat wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw (Hebreeën 10 vs 21)

Nummer 1 : op deze website : Christelijke mystiek, esoterisch of bijbels?

Nummer 2 : Yoga, feiten en achtergronden

Nummer 3 : Het Tibetaanse boeddhisme en de rol van de dalai lama

Nummer 4 : Van new age naar nieuwe spiritualiteit en verder .....
Geestelijk onderscheiden

De achilleshiel van vele kerken en gemeenten

In de laatste 50 jaar is een ernstige nalatigheid onze kerken en gemeenten binnengeslopen. Die nalatigheid bestaat eruit, dat nieuwe opvattingen, gebeurtenissen en trends nauwelijks meer aan Gods Woord getoetst worden. Is dat uit gemakzucht, of misschien wel uit angst voor interne problemen?

Voorbeelden te over: yoga, mindfulness, alternatieve geneeswijzen, het transhumanisme, de vraag of Allah en God dezelfde zijn, etc.... Dat zijn toch zaken waar je als gemeentelid op de één of andere manier mee te maken krijgt, als je er al niet mee van doen hebt.
Als je de geestelijke achtergronden van die verschijnselen en gebeurtenissen toetst, dan bots je al gauw op breed geaccepteerde waarden als de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, die als je er goed naar kijkt echter in strijd zijn met Gods Woord.

Veel gelovigen staan niet stil bij de oproep van Jezus en de apostelen om waakzaam te zijn en de geesten te toetsen. Welbeschouwd schieten kerken en gelovigen hier al decennia in te kort. Getoetst aan Gods Woord is ook de oecumene een verkeerde beweging met daarin botsende geloofsopvattingen.
Oproepen om verschijnselen en geesten te toetsen aan het Woord en om valse profeten en dwaalleraren te ontmaskeren vinden we op veel Schriftplaatsen:
 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen (1 Johannes 4:1). 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn (Mattheüs 7:15). Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1.Timotheüs 4:1).  

Dwaalleren ontstaan niet zomaar in de fantasie van mensen. In de Bijbel staat duidelijk dat dwaalleren worden geïnspireerd door geestelijke machten.
Als men zich in kerken en gemeenten niet aan het Woord van God houdt, dan kan dat het eeuwige leven kosten van mensen die valse leringen geloven. Niet voor niets is de Here Jezus in Mattheüs 23 woedend op de schriftgeleerden en farizeeën die door verkeerde leringen het Koninkrijk dreigen te sluiten voor gelovigen: 

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Tenslotte, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat er in een gemeente of kerk geleerd wordt ligt bij de kerkenraad (incl. predikant) en oudsten en niet bij een synode of wat voor overkoepelende organisatie dan ook. Mijn gebed is dat de Here geestelijk zicht geeft op deze werkelijkheden en door de Heilige Geest onderscheid van geesten zal schenken aan gelovigen in gemeenten en kerken.

Naar het complete artikel >>>


 

Het christendom in Nederland en Europa is springlevend, alleen is het niet Europees meer 

Voor ons is het geen nieuws meer, het gonsde al een aantal jaren rond, maar blijkbaar las iedereen er overheen, wilde het niet zien, wilde het niet weten. Tegen alle aannames in, telde Europa 5 jaar geleden al 26 miljoen christelijke immigranten tegen 12 miljoen moslims. Nederland telt 1,3 miljoen christelijke immigranten.

Waarom werd dit in ons land niet opgemerkt? De seculieren willen sowieso niet aan dit nieuws, het past niet in hun model en wordt dus al lange tijd verzwegen. Links-Nederland deed niets liever dan christenen bashen en moslims vertroetelen. Terwijl het nieuws extreem-rechts van haar krachtigste wapen, de moslim-tsunami. zou beroven.

Waarom nog meer niet opgemerkt? Dagblad Trouw neemt waar dat die broeders en zusters op ongebruikelijke uren de leeglopende traditionele kerken vullen. Zelf zien we hen ook vaak in scholen, wijkcentra, oude bioscopen en verlaten bedrijfsgebouwen samenkomen. Maar nemen we hen wellicht ook niet minder waar omdat zij zich door hun gedrag positief onderscheiden en maatschappelijk sneller integreren dan andere immigranten?

Bronnen:

Een nieuw christelijk élan in de Lage Landen? (Clingendael 12 sept. 2017)
Hoog tijd dat we de secularisatiebril afzetten (Trouw 20 aug. 2017)

Er zijn minder moslims dan de Nederlander denkt (Trouw 15 dec. 2016)
Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen! (Flip van Dyke maart 2016) 

Onze organisatie zoekt nog enkele medewerkers op vrijwillige basis:

1. Een jong aspirant bestuurslid, christen, met belangstelling voor ons werkveld en/of communicatieve talenten

2. Een netwerker om ons onderwijsprogramma en de lezingencyclus te promoten bij kerken en organisaties.

Heeft u visie voor ons werk, reageer dan naar :
  
info@stichting-sense.nl
'SENSE' staat voor 'Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie'. Zij is een dienstverlenende instelling die kerken en christenen kennis en toerustings-mogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

Voorbehoud: de meningen van de auteurs van de artikelen en lezingen op deze website corresponderen niet altijd volledig met de standpunten van Stichting 'SENSE'. Ook kan niet ingestaan worden voor de juistheid van alle inhoudelijke gegevens


Privacy Verklaring

wie zijn wij
folder
download folder
contact
giften
ANBI Gegevens
Privacy Verklaring
Favoriete links