HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Oefenpagina


GNOSTIEK                                                                                     

“De kerk moet de gnostiek serieus nemen en op de vragen die daarin gesteld worden adequate,bijbels-exegetische en historisch beproefde antwoorden geven. Daarom is het goed kennis te nemen van gnostiek, omdat zij in wezen de permanente schaduw van de kerk is, vanaf het prille begin. Lees bijvoorbeeld
Paulus of de johanneïsche brieven” (prof. J. van Oort leerstoel ”Christendom en gnostiek”)

Vanuit christelijk-traditioneel perspectief verstaat men onder gnostiek een vroeg christelijke stroming. Gnostici beschouwen zich echter op geen enkele wijze gebonden aan de christelijke kerk.

De gnostiek als 'christelijke' stroming is opnieuw onder de aandacht gekomen door de vondst van 52
gnostische geschriften bij
Nag Hammadi in Egypte, in 1945. Voor de vondst van deze geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de hoofdstroom van het

christendom.

Het verhaal van Lazarus

 

 
 

 

Yoga, verklaard voor christenen
Bob van Dijk over spirituele zoekers
NLP gewogen en te licht bevonden
Boeddhisme
Oefenpagina