HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
wie zijn wij

Wij zijn een onafhankelijke groep christenen, die met het gedachtegoed van New Age, tegenwoordig vallend onder Nieuwe Spiritualiteit, in aanraking zijn gekomen. Een aantal van ons heeft zelf ondervonden dat dit gedachtegoed in menig opzicht een aantrekkelijk alternatief biedt voor het westerse verlichtingsdenken en het christelijk geloof, maar zijn daar uiteindelijk teleurgesteld in vastgelopen. Door de Heilige Geest geleid hebben wij op een gegeven moment ingezien wat er in wezen achter zit en wat de werkelijke oorsprong is.  

In 1989 vonden wij elkaar bij het opstarten van de interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New Age". Sindsdien hebben wij door lezingen, studies en publicaties een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die wij ook langs deze weg met anderen willen delen, vooral voor toerusting van individuele christenen, kerken en gemeenten in de omgang met nieuwetijdsdenkers, met wie men hoe dan ook in aanraking komt. 

Gelukkig is in veel kerken de ruimte voor spiritualiteit in de geloofsbeleving aan het groeien. Ook is de term New Age minder in zwang en maakt zij plaats voor benamingen als Nieuwe Spiritualiteit of Esoterie. Maar ook al is de naam new age nog weinig gangbaar, haar gedachtegoed is nu wel mainstream, getuige de oplage van het mindstyle bladen als Happinez en Yoga. Om met deze ontwikkeling mee te gaan, hebben wij besloten een stichting te vormen, zodat wij breder gedragen kunnen worden en meer bekendheid kunnen krijgen, met als voornaamste missie:

het toerusten van gemeenteleden om het Evangelie te kunnen uitdragen in een spirituele tijd, zodat vele serieuze zoekers de weg (terug) zullen vinden naar de levende God, die echte vrede en vervulling geeft, door Jezus Christus.

Het bestuur bestaat uit ds. Peter de Nooy (voorzitter), Jan van Dijl (secretaris), Bart Eikelenboom Ph.D. (financiën en organisatie)Joshi van Veen (PR) en drs. Gerrit van Ginkel.

In de raad van aanbeveling en advies hebben zitting: Prof. Dr. Mart-Jan Paul, Otto de Bruijne en Dr. Robert Doornenbal.

Als adviseur van het bestuur fungeert drs. Bob van Dijk

Het e-mailadres is :  info@stichting-sense.nl
Hier kunt u ook om toezending van onze nieuwsbrieven verzoeken.

De naam van de op 30 augustus 2010 opgerichte Stichting 'SENSE' staat voor 'Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie'. Zij is een dienstverlenende instelling die kerken en christenen kennis en toerustingmogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijds-denken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

 


wie zijn wij
folder
download folder
contact
giften
ANBI Gegevens
Privacy Verklaring
Favoriete links